Spowiedź narzeczonych

Przygotowanie do spowiedzi

Modlitwa przed spowiedzią

Ojcze Niebieski, Ty znasz mnie do głębi -
znasz każdy szczegół mego życia.
Przeznaczyłeś mnie do życia z sobą w wieczności.
Często o tym zapominam. Jestem słaby, niestały.
Tak łatwo się wybielam, usprawiedliwiam.
Pozwól mi widzieć siebie tak, jak Ty mnie widzisz.
Osądzić bez wybiegów intencje, jakimi kieruję się w życiu.
Oświeć mnie, abym rozpoznał swe grzechy przeciw Tobie
i przeciwko moim bliźnim.
Abym miał odwagę uznania, że źle postępuję,
że potrzebuję zmiany postępowania, myślenia, nawrócenia.
Daj łaskę prawdziwego żalu i poprawy,
abym doznał radości Twojego przebaczenia.
Niech Twoje miłosierdzie, Boże, uleczy moje rany,
wzmocni moją wolę pełnienia Twojej woli.
Amen.

Spowiedź

Spowiedź rozpoczynamy znakiem krzyża i słowami:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jest to spowiedź przedślubna (!) Ostatni raz byłem u spowiedzi... Nałożoną pokutę odprawiłem. Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami:...

Po wymienieniu grzechów mówimy:
Więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie serdecznie żałuję. Proszę o pokutę i rozgrzeszenie.

Czekamy na wypowiedzenie nad nami słów rozgrzeszenia przez kapłana, modląc się np.:
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu...

Po rozgrzeszeniu kapłan mówi: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.
Odpowiadamy: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

Kapłan kończy słowami: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.Rachunek sumienia dla narzeczonych

Sakrament pokuty i pojednania jest widzialnym znakiem powrotu człowieka do przyjaźni z Bogiem i bliźnim. Aby osiągnąć realny skutek tego sakramentu w uczuciu pokoju i nadziei, należy, wzywając pomocy Ducha Świętego, jak najgorliwiej wypełnić pięć warunków dobrej spowiedzi. Oddajemy w Wasze ręce rachunek sumienia, który jest pierwszym warunkiem dobrej spowiedzi, a bez którego sakrament ten traci swój autentyczny charakter. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie pytania zawarte w tym rachunku będą zrozumiale dla każdego. W sytuacji wątpliwości i niezrozumienia warto daną kwestię poruszyć bezpośrednio ze swoim spowiednikiem.1. Być człowiekiem
Czy i jak dbam o swoje ciało?
• Czy dbam o higienę osobistą?
• Czy prowadzę zdrowy tryb życia?
• Jaki jest mój ubiór?

Czy i jak rozwijam zdolności, którymi mnie Bóg obdarzył?
• Czy w pracy zawodowej jestem gorliwy, sumienny i chętny do pomocy?
• Czy nie przywłaszczam sobie czegokolwiek z miejsca pracy?
• Czy dbam o swój rozwój umysłowy?
• Co czytam?
• Co oglądam w telewizji i Internecie?
• Jak dbam o swoją sferę duchową?
• Czy w moich zainteresowaniach jest miejsce na lekturę duchową, wiadomości o Kościele?

Czy dbam o bliźniego?
• Czy interesują mnie sprawy społeczne (lokalne i narodowe)?
• Czy jestem uczciwy w płaceniu podatków?
• Czy stać mnie na pomoc bliźniemu?
• Czy zauważam wokół siebie cierpiących, ubogich, niepełnosprawnych?
• Czy z szacunkiem odnoszę się do osób starszych?

2. Być katolikiem
Jaka jest moja wiara w Boga w Trójcy Jedynego?
• Czy jest zgodna z nauką Kościoła?
• Czy pogłębiam swoją wiarę? W jaki sposób?
• Czy wierzę w obecność Boga w sakramentach Kościoła?
• Czy wierzę, że Bóg jest MIŁOŚCIĄ?
• Czy wierzę w Opatrzność Bożą nad człowiekiem?
• Czy wierzę w obecność Boga w sakramentach Kościoła?
• Czy w swoim życiu nie posługuję się wróżbiarstwem, różdżkarstwem, horoskopami, numerologią?
• Czy wierzę w słowa zapisane w Piśmie Świętym?
• Czy dbam o czystość i wrażliwość mojego sumienia?

Jak wygląda moje życie z wiary?
• Jak często przystępuję do sakramentów (spowiedź, Eucharystia)?
• Co jest moją motywacją spowiedzi? (nadchodzące święta, pogrzeb, chrzciny, ślub, itp., czy prawdziwa chęć pojednania się z Bogiem?)
• Czy kiedykolwiek zataiłem (-łam) jakieś grzechy w sakramencie pokuty i pojednania?
• Co jest moją motywacją udziału w niedzielnej Eucharystii? (nakaz Prawa, presja rodziny społeczeństwa, czy autentyczna wiara w obecność Boga w liturgii?)
• Czy kiedykolwiek przyjąłem (-łam) Komunię Świętą w stanie grzechu ciężkiego?
• Jak wygląda moje uczestnictwo w Eucharystii? Jak często przyjmuję Komunię Świętą? Jak wsłuchuję się w liturgię Słowa Bożego?
• Czy uczestniczę w okresowych nabożeństwach? (Droga krzyżowa, Gorzkie żale, Nabożeństwa majowe, czerwcowe, Różaniec itp.)
• Jak przeżywam rok liturgiczny? (duchowe przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocnych, udział w rekolekcjach, posty nakazane)
• Jak wygląda moja modlitwa osobista? (poranny pacierz, myśl o Bogu w ciągu dnia, nawiedzenie świątyni, znak krzyża przy kapliczce, modlitwa przy posiłku, pozdrowienie napotkanej osoby duchownej, wieczorny rachunek sumienia)
• W jakich okolicznościach i w jakich intencjach najczęściej się modlę?
• O co proszę Boga?
• Czy pamiętam w modlitwie o bliźnich, także tych, których trudno mi kochać?
• Czy pamiętam o modlitwie za zmarłych?

Czy i w jaki sposób daję świadectwo swojej wiary?
• Czy umiem się przyznać do swojej wiary wobec rodziny, przyjaciół, znajomych i obcych?
• Czy drugi człowiek, patrząc na moją postawę, widzi ucznia Chrystusa?
• Czy daję świadectwo wiary, nosząc medalik na piersi bądź wieszając krzyż w pokoju, itp.?
• Czy czuję się odpowiedzialny za świątynię?
• Czy stać mnie na ofiarę na rzecz wspólnoty Kościoła?
• Czy potrafię stawać w obronie swojej wiary?
• Czy nie przechodzę obojętnie wobec zła, które widzę?
• Czy moja postawa chrześcijańska nie jest zgorszeniem dla ludzi, z którymi się spotykam?
• Czy ulegając uczuciu gniewu, nienawiści, złości, nie złorzeczyłem bądź przekląłem drugiego człowieka? (początek)

3. Przygotowując się do bycia żoną, mężem
• Czy proszę Boga o dobrego współmałżonka?
• Czy modlę się o światło Ducha Świętego, by właściwiej dokonać wyboru osoby, z którą chcę dzielić życie?
• Czy znajduję czas na wspólną modlitwę, Eucharystię z narzeczonym (narzeczoną)?
• Czy szukam dobrych wzorców żony, męża w Biblii i lekturze duchowej?
• Jakimi kryteriami kieruję się w wyborze przyszłego współmałżonka? (dlaczego i za co kocham narzeczonego, narzeczoną? Czy moje uczucie jest szczere?)
• Czy zamieszkałem (-łam) przed ślubem ze swoją narzeczoną (-nym), narażając się na stałą okoliczność grzechu współżycia cielesnego?
• Czy w decyzji tej brałem (-łam) pod uwagę niemożność przystępowania do sakramentów?
• Czy liczyłem (-łam) się ze zdaniem rodziców, którzy zobowiązali się wychować mnie w wierze Kościoła?
• Czy przystępowałem (-łam) do spowiedzi, nie wyznając kapłanowi swojego zamieszkania z partnerem?
• Z jakiego powodu pragnę wstąpić w związek małżeński z daną osobą?
• Czy pragnę i staram się zachować czystość przedmałżeńską?
• Czy rozumiem potrzebę zachowania czystości i umiem o niej rozmawiać ze swoim partnerem?
• Czy świadomie, wbrew nauczaniu Kościoła, nie posługuję się środkami wczesnoporonnymi bądź antykoncepcją?
• Czy nie namawiam swojego narzeczonego, narzeczonej do stosowania antykoncepcji?
• Czy nie dopuściłam się aborcji bądź do niej namawiałem (-łam)?
• Czy swoim zachowaniem i słowami nie wystawiam na pokusę drugiej osoby?
• Czy nie pobudzam swoich popędów przez pornografię?
• Czy świadomie nie niszczę daru seksualności poprzez masturbację, samogwałt?
• Czy zachowuję czystość umysłu, patrząc na drugą osobę?

4. Pragnę żyć w rodzinie katolickiej
• Czy swoje małżeństwo i rodzinę pragnę opierać na Dekalogu i nauce Kościoła?
• Czy nie przenoszę negatywnych wzorców postępowania z rodziny, w której się wychowałem?
• Czy nie żywię urazy do rodziców, rodzeństwa, rodziny, przyszłych teściów?
• Czy potrafię przebaczyć osobom, które mnie skrzywdziły?
• Czy potrafię szczerze przeprosić i zadośćuczynić krzywdę wyrządzoną drugiej osobie?
• Czy potrafię przyjąć radę i pomoc od rodziny?
• Czy planuję przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym mnie w małżeństwie Bóg obdarzy? (otwarcie na życie, naturalne planowanie rodziny) 

Akt żalu

Boże, mój Ojcze - żałuję za me złości
jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
całym sercem skruszonemu.


Wydarzenia

 

Ogłoszenia duszpasterskie

 

Ostatnio dodane...

Dobra Nowina

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.
  • Sobota 2021-07-24, Wspomnienie św. Kingi, dziewicy
    Mt 13,24-30Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?” Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?” A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”».

Join now and claim william hill bonus - wbetting.co.uk