Spowiedź narzeczonych

Przygotowanie do spowiedzi

Modlitwa przed spowiedzią

Ojcze Niebieski, Ty znasz mnie do głębi -
znasz każdy szczegół mego życia.
Przeznaczyłeś mnie do życia z sobą w wieczności.
Często o tym zapominam. Jestem słaby, niestały.
Tak łatwo się wybielam, usprawiedliwiam.
Pozwól mi widzieć siebie tak, jak Ty mnie widzisz.
Osądzić bez wybiegów intencje, jakimi kieruję się w życiu.
Oświeć mnie, abym rozpoznał swe grzechy przeciw Tobie
i przeciwko moim bliźnim.
Abym miał odwagę uznania, że źle postępuję,
że potrzebuję zmiany postępowania, myślenia, nawrócenia.
Daj łaskę prawdziwego żalu i poprawy,
abym doznał radości Twojego przebaczenia.
Niech Twoje miłosierdzie, Boże, uleczy moje rany,
wzmocni moją wolę pełnienia Twojej woli.
Amen.

Spowiedź

Spowiedź rozpoczynamy znakiem krzyża i słowami:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jest to spowiedź przedślubna (!) Ostatni raz byłem u spowiedzi... Nałożoną pokutę odprawiłem. Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami:...

Po wymienieniu grzechów mówimy:
Więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie serdecznie żałuję. Proszę o pokutę i rozgrzeszenie.

Czekamy na wypowiedzenie nad nami słów rozgrzeszenia przez kapłana, modląc się np.:
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu...

Po rozgrzeszeniu kapłan mówi: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.
Odpowiadamy: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

Kapłan kończy słowami: Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.Rachunek sumienia dla narzeczonych

Sakrament pokuty i pojednania jest widzialnym znakiem powrotu człowieka do przyjaźni z Bogiem i bliźnim. Aby osiągnąć realny skutek tego sakramentu w uczuciu pokoju i nadziei, należy, wzywając pomocy Ducha Świętego, jak najgorliwiej wypełnić pięć warunków dobrej spowiedzi. Oddajemy w Wasze ręce rachunek sumienia, który jest pierwszym warunkiem dobrej spowiedzi, a bez którego sakrament ten traci swój autentyczny charakter. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie pytania zawarte w tym rachunku będą zrozumiale dla każdego. W sytuacji wątpliwości i niezrozumienia warto daną kwestię poruszyć bezpośrednio ze swoim spowiednikiem.1. Być człowiekiem
Czy i jak dbam o swoje ciało?
• Czy dbam o higienę osobistą?
• Czy prowadzę zdrowy tryb życia?
• Jaki jest mój ubiór?

Czy i jak rozwijam zdolności, którymi mnie Bóg obdarzył?
• Czy w pracy zawodowej jestem gorliwy, sumienny i chętny do pomocy?
• Czy nie przywłaszczam sobie czegokolwiek z miejsca pracy?
• Czy dbam o swój rozwój umysłowy?
• Co czytam?
• Co oglądam w telewizji i Internecie?
• Jak dbam o swoją sferę duchową?
• Czy w moich zainteresowaniach jest miejsce na lekturę duchową, wiadomości o Kościele?

Czy dbam o bliźniego?
• Czy interesują mnie sprawy społeczne (lokalne i narodowe)?
• Czy jestem uczciwy w płaceniu podatków?
• Czy stać mnie na pomoc bliźniemu?
• Czy zauważam wokół siebie cierpiących, ubogich, niepełnosprawnych?
• Czy z szacunkiem odnoszę się do osób starszych?

2. Być katolikiem
Jaka jest moja wiara w Boga w Trójcy Jedynego?
• Czy jest zgodna z nauką Kościoła?
• Czy pogłębiam swoją wiarę? W jaki sposób?
• Czy wierzę w obecność Boga w sakramentach Kościoła?
• Czy wierzę, że Bóg jest MIŁOŚCIĄ?
• Czy wierzę w Opatrzność Bożą nad człowiekiem?
• Czy wierzę w obecność Boga w sakramentach Kościoła?
• Czy w swoim życiu nie posługuję się wróżbiarstwem, różdżkarstwem, horoskopami, numerologią?
• Czy wierzę w słowa zapisane w Piśmie Świętym?
• Czy dbam o czystość i wrażliwość mojego sumienia?

Jak wygląda moje życie z wiary?
• Jak często przystępuję do sakramentów (spowiedź, Eucharystia)?
• Co jest moją motywacją spowiedzi? (nadchodzące święta, pogrzeb, chrzciny, ślub, itp., czy prawdziwa chęć pojednania się z Bogiem?)
• Czy kiedykolwiek zataiłem (-łam) jakieś grzechy w sakramencie pokuty i pojednania?
• Co jest moją motywacją udziału w niedzielnej Eucharystii? (nakaz Prawa, presja rodziny społeczeństwa, czy autentyczna wiara w obecność Boga w liturgii?)
• Czy kiedykolwiek przyjąłem (-łam) Komunię Świętą w stanie grzechu ciężkiego?
• Jak wygląda moje uczestnictwo w Eucharystii? Jak często przyjmuję Komunię Świętą? Jak wsłuchuję się w liturgię Słowa Bożego?
• Czy uczestniczę w okresowych nabożeństwach? (Droga krzyżowa, Gorzkie żale, Nabożeństwa majowe, czerwcowe, Różaniec itp.)
• Jak przeżywam rok liturgiczny? (duchowe przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocnych, udział w rekolekcjach, posty nakazane)
• Jak wygląda moja modlitwa osobista? (poranny pacierz, myśl o Bogu w ciągu dnia, nawiedzenie świątyni, znak krzyża przy kapliczce, modlitwa przy posiłku, pozdrowienie napotkanej osoby duchownej, wieczorny rachunek sumienia)
• W jakich okolicznościach i w jakich intencjach najczęściej się modlę?
• O co proszę Boga?
• Czy pamiętam w modlitwie o bliźnich, także tych, których trudno mi kochać?
• Czy pamiętam o modlitwie za zmarłych?

Czy i w jaki sposób daję świadectwo swojej wiary?
• Czy umiem się przyznać do swojej wiary wobec rodziny, przyjaciół, znajomych i obcych?
• Czy drugi człowiek, patrząc na moją postawę, widzi ucznia Chrystusa?
• Czy daję świadectwo wiary, nosząc medalik na piersi bądź wieszając krzyż w pokoju, itp.?
• Czy czuję się odpowiedzialny za świątynię?
• Czy stać mnie na ofiarę na rzecz wspólnoty Kościoła?
• Czy potrafię stawać w obronie swojej wiary?
• Czy nie przechodzę obojętnie wobec zła, które widzę?
• Czy moja postawa chrześcijańska nie jest zgorszeniem dla ludzi, z którymi się spotykam?
• Czy ulegając uczuciu gniewu, nienawiści, złości, nie złorzeczyłem bądź przekląłem drugiego człowieka? (początek)

3. Przygotowując się do bycia żoną, mężem
• Czy proszę Boga o dobrego współmałżonka?
• Czy modlę się o światło Ducha Świętego, by właściwiej dokonać wyboru osoby, z którą chcę dzielić życie?
• Czy znajduję czas na wspólną modlitwę, Eucharystię z narzeczonym (narzeczoną)?
• Czy szukam dobrych wzorców żony, męża w Biblii i lekturze duchowej?
• Jakimi kryteriami kieruję się w wyborze przyszłego współmałżonka? (dlaczego i za co kocham narzeczonego, narzeczoną? Czy moje uczucie jest szczere?)
• Czy zamieszkałem (-łam) przed ślubem ze swoją narzeczoną (-nym), narażając się na stałą okoliczność grzechu współżycia cielesnego?
• Czy w decyzji tej brałem (-łam) pod uwagę niemożność przystępowania do sakramentów?
• Czy liczyłem (-łam) się ze zdaniem rodziców, którzy zobowiązali się wychować mnie w wierze Kościoła?
• Czy przystępowałem (-łam) do spowiedzi, nie wyznając kapłanowi swojego zamieszkania z partnerem?
• Z jakiego powodu pragnę wstąpić w związek małżeński z daną osobą?
• Czy pragnę i staram się zachować czystość przedmałżeńską?
• Czy rozumiem potrzebę zachowania czystości i umiem o niej rozmawiać ze swoim partnerem?
• Czy świadomie, wbrew nauczaniu Kościoła, nie posługuję się środkami wczesnoporonnymi bądź antykoncepcją?
• Czy nie namawiam swojego narzeczonego, narzeczonej do stosowania antykoncepcji?
• Czy nie dopuściłam się aborcji bądź do niej namawiałem (-łam)?
• Czy swoim zachowaniem i słowami nie wystawiam na pokusę drugiej osoby?
• Czy nie pobudzam swoich popędów przez pornografię?
• Czy świadomie nie niszczę daru seksualności poprzez masturbację, samogwałt?
• Czy zachowuję czystość umysłu, patrząc na drugą osobę?

4. Pragnę żyć w rodzinie katolickiej
• Czy swoje małżeństwo i rodzinę pragnę opierać na Dekalogu i nauce Kościoła?
• Czy nie przenoszę negatywnych wzorców postępowania z rodziny, w której się wychowałem?
• Czy nie żywię urazy do rodziców, rodzeństwa, rodziny, przyszłych teściów?
• Czy potrafię przebaczyć osobom, które mnie skrzywdziły?
• Czy potrafię szczerze przeprosić i zadośćuczynić krzywdę wyrządzoną drugiej osobie?
• Czy potrafię przyjąć radę i pomoc od rodziny?
• Czy planuję przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym mnie w małżeństwie Bóg obdarzy? (otwarcie na życie, naturalne planowanie rodziny) 

Akt żalu

Boże, mój Ojcze - żałuję za me złości
jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
całym sercem skruszonemu.


Wydarzenia

 

Ogłoszenia duszpasterskie

 

 Schola "W mocy Ducha"

Ostatnio dodane...

Dobra Nowina

Join now and claim william hill bonus - wbetting.co.uk