Warsztaty ewangelizacyjne

 

Zapraszamy na warsztaty ewangelizacyjne wszystkie osoby, które biorą sobie do serca nakaz Pana Jezusa: ,,Idźcie i głoście". Ewangelizacja jest jednym z podstawowych zadań każdego ucznia Chrystusa. Nakaz głoszenia Ewangelii zobowiązuje nas nie tylko do niesienia Dobrej Nowiny w dalekie kraje ale przede wszystkim do środowisk w których żyjemy. Misja głoszenia jest zarezerwowana nie tylko dla księży czy katechetów lecz wezwani do niej jesteśmy wszyscy na mocy sakramentu chrztu.

Pierwsze spotkanie warsztatowe, które odbędzie się 8 lutego 2014 r. o godz. 10:00, pomoże nam zrozumieć jak mamy w mocy Ducha Świętego nieść światu Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie, w naszej rodzinie, w miejscu pracy i w naszym mieście.

Cykl spotkań ,,z doświadczenia, a nie z teorii" będzie oparty na świadectwach księży i zaproszonych gości.

10:00 - Wprowadzenie
10:15 - Modlitwa
10:25 - Apostolski GPS (warsztat)
10:45 - Podsumowanie
11:00 - Przerwa na kawę
11:15 - Konferencja
11:25 - Jak ewangelizować w Poniatowej? (praca w grupach)
11:45 - Przygotowanie do Eucharystii, spowiedź
12:00 - Eucharystia
13:00 - Uwielbienie
13:15 - Modlitwa wstawiennicza o rozpalenie charyzmatów


W trakcie warsztatów zgromadzimy się na Eucharystii, która jest źródłem życia Kościoła, będziemy polecać dzieło Nowej Ewangelizacji w naszym mieście oraz modlić się o dary Ducha Świętego dla obecnych. Uczestnicy zaopatrzeni w konretne narzędzia będą zapraszani do współpracy podczas inicjatyw ewangelizacyjnych w naszej parafii. 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Spotkanie odbędzie w salce Marana Tha pod kościołem.

Wydarzenia

 

Ogłoszenia duszpasterskie

 

Ostatnio dodane...

Dobra Nowina

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.
  • 2021-10-17, 29. Niedziela zwykła
    Mk 10,35-45Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy». On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?» Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie». Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?» Odpowiedzieli Mu: «Możemy». Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane». Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: «Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

Join now and claim william hill bonus - wbetting.co.uk