• Pielgrzymka do Medugorje  

  Trasa: Poniatowa - Nagykanizsa - Ludbreg - Medugorje - Mostar -  Dubrownik - Zadar - Nagykanizsa - Poniatowa 09 - 16 września 2019 r. (8 dni – autokarem) Read More
 • Modlitwa o uzdrowienie

  W ostatnich latach obserwujemy w Polsce rozwój modlitwy o uzdrowienie. Także w naszej parafii sprawowane są Msze święte połączone z taką modlitwą. Read More
 • 1
 • 2

Ogłoszenia duszpasterskie

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 24 marca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Odpowiadając za wezwanie Chrystusa: „Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie”, rozpoczynamy parafialne rekolekcje wielkopostne. Uczyńmy wszystko, aby w nich jak najliczniej uczestniczyć.
 2. Witamy w naszej wspólnocie parafialnej ks. Marcina Grzesiaka, który będzie naszym duchowym przewodnikiem w czasie rekolekcji. Ks. Marcin pełni funkcję zastępcy dyrektora Caritas w naszej archidiecezji oraz archidiecezjalnego duszpasterza liturgicznej służby ołtarza.
 3. Szczegółowy plan rekolekcji jest wywieszony  w gablocie informacyjnej oraz na stronie internetowej. Był też podany w liście parafialnym. Jutro Msze św. z kazaniem rekolekcyjnym będą o o godz. 9:00, 12:00 dla dzieci o 15:30 a dla młodzieży o godz. 17:00 i ostatnia o godz. 18:30.
 4. Spowiedź rekolekcyjna będzie sprawowana we wtorek od godz. 9:00 - pól godziny przed każdą Mszą św.
 5. Dzisiaj Gorzkie żale dzisiaj o godz. 17:15.
 6. W poniedziałek 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z obchodem uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Uroczyste podjęcie dzieła modlitwy za nienarodzonych odbędzie jutro się podczas Mszy świętej o godz. 9:00 i 18:30. Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania w koszyku przy figurze Matki Bożej Fatimskiej. Jedną część przynosimy do kościoła a drugą zostawiamy sobie. Na obrzęd podjęcia duchowej adopocji przynosimy świece.
 7. Podziękowanie dla Firmy Malec za wykonanie metalowych podpórek do kwiatów przy kościele.
 8. W przyszłą niedzielę będziemy po Mszach św. zbierać ofiary na kwiaty do grobu Pańskiego.
 9. Przed kościołem można nabyć palmy. Kupując taką palmę wspieramy wyjazdy młodzieży z naszej parafii na rekolekcje. Dziękujemy.
 10. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiarę 235zł mieszkańcom bloku ul. Fabryczna 16A i 16B. I prosimy o sprzątanie ul. Szkolna 1 – pierwsza część w poniedziałek po Mszy św. o godz. 18:30, a we czwartek po rekolekcjach ul. Szkolna 1 druga część po mszy św. o godz. 18:00.

Słowo życia:

Miłosierny jest Pan i łaskawy On Twoje życie ratuje od zguby

 Bóg jest Miłością miłosierną, daje nam czas łaski i szansę nawrócenia. On wciąż wierzy w człowieka i ma nadzieję, że wyda on dobry owoc.

Wydarzenia

 

Ogłoszenia duszpasterskie


Ostatnio dodane...

Dobra Nowina

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.
 • 2019-03-24, 3. Niedziela Wielkiego Postu
  Łk 13,1-9W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: ”Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”. I opowiedział im następującą przypowieść: ”Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: »Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?«. Lecz on mu odpowiedział: »Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć«”.

Join now and claim william hill bonus - wbetting.co.uk