Warsztaty ewangelizacyjne

 

Zapraszamy na warsztaty ewangelizacyjne wszystkie osoby, które biorą sobie do serca nakaz Pana Jezusa: ,,Idźcie i głoście". Ewangelizacja jest jednym z podstawowych zadań każdego ucznia Chrystusa. Nakaz głoszenia Ewangelii zobowiązuje nas nie tylko do niesienia Dobrej Nowiny w dalekie kraje ale przede wszystkim do środowisk w których żyjemy. Misja głoszenia jest zarezerwowana nie tylko dla księży czy katechetów lecz wezwani do niej jesteśmy wszyscy na mocy sakramentu chrztu.

Pierwsze spotkanie warsztatowe, które odbędzie się 8 lutego 2014 r. o godz. 10:00, pomoże nam zrozumieć jak mamy w mocy Ducha Świętego nieść światu Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie, w naszej rodzinie, w miejscu pracy i w naszym mieście.

Cykl spotkań ,,z doświadczenia, a nie z teorii" będzie oparty na świadectwach księży i zaproszonych gości.

10:00 - Wprowadzenie
10:15 - Modlitwa
10:25 - Apostolski GPS (warsztat)
10:45 - Podsumowanie
11:00 - Przerwa na kawę
11:15 - Konferencja
11:25 - Jak ewangelizować w Poniatowej? (praca w grupach)
11:45 - Przygotowanie do Eucharystii, spowiedź
12:00 - Eucharystia
13:00 - Uwielbienie
13:15 - Modlitwa wstawiennicza o rozpalenie charyzmatów


W trakcie warsztatów zgromadzimy się na Eucharystii, która jest źródłem życia Kościoła, będziemy polecać dzieło Nowej Ewangelizacji w naszym mieście oraz modlić się o dary Ducha Świętego dla obecnych. Uczestnicy zaopatrzeni w konretne narzędzia będą zapraszani do współpracy podczas inicjatyw ewangelizacyjnych w naszej parafii. 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Spotkanie odbędzie w salce Marana Tha pod kościołem.

Wydarzenia

 

Ogłoszenia duszpasterskie

 

 Schola "W mocy Ducha"

Ostatnio dodane...

Dobra Nowina

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.
  • Czwartek 2022-08-11, Wspomnienie św. Klary, dziewicy
    Mt 18,21 ? 19,1Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu». Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei za Jordan.

Join now and claim william hill bonus - wbetting.co.uk