Kustosz SkarbuCzcigodny Księże Proboszczu Piotrze! Jesteś nam opoką

Nie dziw się, że życzenia strumieniem szerokim

płyną dzisiaj do Ciebie... W dniu tak uroczystym

inaczej być nie może. To rzecz oczywista!

Pozwól Księże Proboszczu, że już nie w wiązanej mowie

wspomnę liczne Twe zasługi, w skrócie je opowiem. 

 

Artykuł w „Niedzieli” opisujący nasze uroczystości z 1 czerwca ma tytuł „Kościół jest naszym skarbem”. Kustoszami tego skarbu są proboszczowie, a w historię poniatowskiego wpisane są biografie trzech. Obecny strażnik kościoła i depozytu wiary to ksiądz, podobnie, jak jego poprzednicy niezwykły, a przy tym obdarzony od Boga innymi charyzmatami. Dorosłe pokolenie miało możność za swojego życia poznać trzech kustoszy skarbu, którym Jezus powierza klucze Piotrowe; obecny to Ojciec Święty Franciszek, a w naszej małej wspólnocie ks. dr Piotr PetrykZanim przybył do nas cztery lata temu, oprócz proboszczowania w Tomaszowicach jeszcze wcześniej przez 18 lat był nauczycielem akademickim na KUL. Pracował w Katedrze Teologii Liturgii i w Instytucie Nauk o Rodzinie, pracę doktorską na temat sakramentalnych aspektów małżeństwa obronił w 1996 roku. Jest autorem haseł w Encyklopedii Katolickiej, mówi biegle po włosku. Przez 8 lat był ojcem duchownym w lubelskim Seminarium.

Po przybyciu do Poniatowej był pomysłodawcą założenia ogrodów kwiatowych na terenie przykościelnym, ale zadbał nie tylko o widoczne zewnętrzne piękno. Przeprowadził liczne remonty, w tym stropu nad kościołem, pomieszczeń parafialnych i wymianę systemu ogrzewania. Wyrafinowany intelektualista sprawdza się także jako zapobiegliwy, przedsiębiorczy gospodarz. Nie zaniedbuje rozwoju duchowego parafii, zabiega o wprowadzenie wartościowych wspólnot, takich jak Neokatechumenat, wspiera inicjatywy duszpasterskie wikariuszy i parafian.

Jest człowiekiem niesłychanie skromnym, niczym się nie chwali i zupełnym przypadkiem można się dowiedzieć, co jeszcze w życiu zrobił, co przeczytał, dokąd podróżował, gdzie z kim i o czym rozmawiał. Takiego mamy proboszcza!

W niedzielę 29 czerwca o godzinie 12.00 dziękowaliśmy Księdzu Proboszczowi za Jego posługę, prosząc o opiekę Matki Bożej oraz Boże błogosławieństwo na dalsze lata posługi kapłańskiej. Uroczystość nie mogła obyć się bez kwiatów, wzruszeń i łez, a na cześć naszego Proboszcza wysłuchaliśmy koncertu chóru z Ukrainy oraz chóru Carduelis.

 

Wydarzenia

 

Ogłoszenia duszpasterskie

 

Ostatnio dodane...

Dobra Nowina

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.
  • 2021-10-17, 29. Niedziela zwykła
    Mk 10,35-45Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy». On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?» Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie». Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?» Odpowiedzieli Mu: «Możemy». Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane». Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: «Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

Join now and claim william hill bonus - wbetting.co.uk