Akcja Katolicka

Wspólnoty w Parafii pw. Ducha Świętego w Poniatowej

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka Parafia Poniatowa zdjęcie grupowe wspólnoty katolickie
Akcja Katolicka powstała we Włoszech. W Polsce pojawiła się po raz pierwszy w okresie przedwojennym. Na Lubelszczyźnie jej animatorem był bł. Stanisław Starowieyski.

Akcja Katolicka jest narzędziem nowej ewangelizacji, szkołą miłości, jedności, siły i pokory. Przynależący do Akcji Katolickiej uczą się podobnie myśleć i wspólnie działać, pamiętając słowa Chrystusa: „Gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imię Moje, tam Ja jestem pośród nich.”

Akcja Katolicka jest strukturą religijną, a jej zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna a także kulturalna. Ważnym zadaniem jej członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary oraz społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią Kościoła.

Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to posługa ewangelizacyjna i formacyjna prowadzona wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu. Celem jest dążenie do poznania ewangelicznych prawd wiary ich rozumienia i realizowania w codziennym życiu. Równie ważnym celem jest także stworzenie nowego sposobu myślenia dojrzałego i świadomego katolicyzmu.

Główne działania Akcji Katolickiej:

1999

rok inauguracji Akcji Katolickiej w Poniatowej

16

członków Akcji Katolickiej w naszej parafii

>250

spotkań Akcji Katolickiej w naszej parafii

Działalność oddziału Akcji Katolickiej przy parafii pw. Ducha Świętego w Poniatowej zainicjował w 1999 roku ówczesny proboszcz Ks. Józef Brzozowski, przy współudziale pierwszych członków – Edwarda Stanka, Jerzego Kuchty i Antoniego Puciłowskiego, którzy byli już związani z Akcją Katolicką, która prężnie rozwijała się wówczas przy parafii w Opolu Lubelskim.

Ślubowanie członków Akcji Katolickiej w Poniatowej miało miejsce 11 XI 2001 r.

Do stałych działań Akcji Katolickiej działającej przy Parafii pw. Ducha Świętego w Poniatowej należą:

Coroczne spotkania członków w Wąwolnicy

Czynny udział w Eucharystii

Spotkania opłatkowe wraz z Radą Parafialną

Organizacja pielgrzymek do znanych Sanktuariów

Prowadzenie biblioteki parafialnej

Prowadzenie Poradni Rodzinnej

Przygotowywanie paczek dla potrzebujących przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą

Współpraca z innymi wspólnotami działającymi przy parafii Ducha Świętego w Poniatowej

Wszyscy, którym na sercu leży dobro Naszej Wspólnoty parafialnej, będą serdecznie i mile widziani na spotkaniach Akcji Katolickiej, które odbywają się każdorazowo w pierwsze poniedziałki miesiąca po wieczornej Mszy Świętej.

Serdecznie zapraszamy!

Do góry Skip to content