Legion Maryi

Wspólnoty w Parafii pw. Ducha Świętego w Poniatowej

Legion Maryi

Legion Maryi Parafia Poniatowa logo
Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską. Zakorzenione w duchowości maryjnej i powierzone Duchowi Świętemu życie Legionu Maryi jest oparte na wierze we współdziałanie Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny w dziele zbawienia i szerzenia królestwa Bożego w świecie.

Głównym celem Legionu Maryi jest uświęcanie jego członków przez:

Oprócz cotygodniowych spotkań pogłębiających wiarę, członkowie zachęceni do oddawania się Maryi według duchowości św. Ludwika de Montforta, uczestniczą w corocznych rekolekcjach oraz zobowiązują się do codziennego odmawiania Kateny Legionu – modlitwy do Najświętszej Maryi Panny, która jest węzłem zjednoczenia z Nią.

Charyzmatem Legionu Maryi jest prowadzenie ewangelizacji misyjnej, nade wszystko wśród mieszkańców parafii. Legioniści, zawsze we dwoje, idą zarówno do niewierzących (misje ad gentes), jak i do ochrzczonych, którzy utracili zmysł wiary i obecności w Kościele (nowa ewangelizacja). W naszym kościele Legioniści często prowadzą różaniec za zmarłych, wspierając w ten sposób rodzinę zmarłego.

1997

rok założenia Legionu Maryi w Poniatowej

>20

członków Legionu Maryi w naszej Parafii

>1300

spotkań Legionu Maryi w naszej Parafii

Spotkania Legionu Maryi w naszej parafii odbywają się raz w tygodniu – we wtorki o godz. 16.

Serdecznie zachęcamy wszystkich parafian do udziału w spotkaniach Legionu Maryi!

„Wasze właściwe powołanie jako ludzi świeckich, powołanie do bycia zaczynem pośród Ludu Bożego, które jest zarazem chrześcijańską inspiracją do działania we współczesnym świecie oraz powołanie do przybliżania kapłana ludziom, należy do zasadniczych zadań Kościoła. Jesteście ruchem ludzi świeckich, którzy wiarę pragną uczynić przewodnim motywem swego życia, aż do osiągnięcia indywidualnej świętości.”

„Wasz Legion należy do tych ruchów, które czują się osobiście powołane do szerzenia i rozniecania tej wiary poprzez rozwój lub odnowę pobożności maryjnej. Dzięki wypełnianiu tego powołania Legion Maryi zawsze będzie gotowy czynić wszystko co możliwe, aby poprzez miłość do Matki, Syn – Droga, Prawda i Życie każdego człowieka – był bardziej znany i kochany.”


Jan Paweł II do Legionistów z Włoch
30 X 1982 r.

Do góry Skip to content