Pogrzeb katolicki

Akty Kultu Bożego

Pogrzeb w Parafii
pw. Ducha Świętego w Poniatowej

Pogrzeb katolicki

Liturgia pogrzebu ma ścisły związek z przeżyciami wiernych. Jej celem jest nie tylko modlitwa za zmarłego, lecz także obudzenie wiary i nadziei członków jego rodziny i uczestników pogrzebu. Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej (przyjęcie Komunii św.) jest najcenniejszym darem dla zmarłego. Także po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną, polecając ich Miłosierdziu Bożemu.

Przez pogrzeb kościelny Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje szacunek ich ciału i równocześnie żywym niesie pociechę nadziei (Kan. 1176 §2 KPK).

Formalności związane z pogrzebem katolickim:

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego

„Dzień śmierci jest dla chrześcijanina, po zakończeniu jego życia sakramentalnego, dopełnieniem nowych narodzin rozpoczętych na chrzcie; jest ostatecznym «upodobnieniem» go do «obrazu Syna», którego udziela namaszczenie Duchem Świętym; jest uczestnictwem w Uczcie Królestwa, zapoczątkowanej w Eucharystii, nawet jeśli zachodziłaby jeszcze potrzeba ostatecznego oczyszczenia, by móc przywdziać szatę godową.”

KKK 1682

Pogrzeb w naszej parafii – formalności i informacje

Formalności zaczynamy od uzyskania Aktu Zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie udajemy się z Kartą Zgonu wystawioną przez lekarza.

Po uzyskaniu dokumentu z Urzędu Stanu Cywilnego, należy ustalić termin pogrzebu w kancelarii parafialnej.

W przypadku, kiedy posiada się grobowiec, należy z zarządem danego cmentarza (w przypadku cmentarzy parafialnych jest to urząd parafialny) poinformować o ustalonym terminie pogrzebu.

Jeśli rodzina chce pochować zmarłego poza parafią miejsca zamieszkania, potrzebna jest tzw. informacja o zmarłym wydana przez duszpasterza w kancelarii parafialnej.

Zgłaszając śmierć kogoś bliskiego w kancelarii parafialnej dostarczamy akt zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego oraz potwierdzoną informację o przyjęciu sakramentu namaszczenia chorych wystawioną przez ks. kapelana szpitala albo innego kapłana. Należy pamiętać, że kapelan udziela tego sakramentu w szpitalu tylko na prośbę chorego lub rodziny!

Dane kontaktowe

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Ducha Świętego

Właściwym miejscem przyjmowania Sakramentów jest Parafia miejsca zamieszkania, a nie jakikolwiek związek ze szkołą czy miejscem zameldowania!
    Do góry Skip to content