Eucharystia

Sakramenty święte

Eucharystia w Parafii
pw. Ducha Świętego w Poniatowej

Chrystus ustanowił Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy, gdy wziął chleb, dzięki czynił, połamał go i podał uczniom, mówiąc: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane; czyńcie to na moją pamiątkę”. Po Wieczerzy powiedział nad kielichem: „Ten kielich, to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana” (Łk 22, 19-20).

Nawet wtedy, gdy Eucharystia jest celebrowana na małym ołtarzu wiejskiego kościoła, jest ona wciąż poniekąd sprawowana na ołtarzu świata. Jednoczy niebo z ziemią. Zawiera w sobie i przenika całe stworzenie. Syn Boży stał się człowiekiem, aby w najwyższym akcie uwielbienia przywrócić całe stworzenie Temu, który je uczynił z niczego. (…) Czyni to przez posługę kapłańską Kościoła, na chwałę Najświętszej Trójcy. Doprawdy jest to mysterium fidei, dokonujące się w Eucharystii: świat, który wyszedł z rąk Boga Stwórcy, wraca do Niego odkupiony przez Chrystusa (Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, 8).

Komunię świętą może przyjmować ten, kto jest w stanie łaski. Jeżeli ma świadomość, że popełnił grzech śmiertelny, powinien najpierw otrzymać rozgrzeszenie w sakramencie pokuty. Grzechy lekkie są odpuszczane na początku Mszy Św. podczas aktu pokutnego.

Jest rzeczą właściwą, aby wierni, jeśli tylko są odpowiednio usposobieni, przyjmowali Komunię za każdym razem, gdy uczestniczą we Mszy świętej (KPK 917). Zobowiązani są do tego przynajmniej raz w roku, możliwie w okresie Wielkanocy (KPK 920).
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego

„Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła, ponieważ Chrystus włącza Kościół i wszystkie jego członki do swojej ofiary uwielbienia i dziękczynienia, złożonej raz na zawsze Ojcu na krzyżu. Przez tę ofiarę Chrystus rozlewa łaski zbawienia na swoje Ciało, którym jest Kościół.”

KKK 1407

Eucharystia

Niedzielne Msze Święte
w naszej Parafii

7:30

msza święta z kazaniem dla dorosłych

9:00

msza święta z kazaniem dla dorosłych

10:30

msza święta z kazaniem dla młodzieży

12:00

msza święta z kazaniem dla dzieci

18:00

msza święta z kazaniem dla dorosłych

Godziny sprawowania wszystkich Mszy świętych w naszym kościele parafialnym znajdziesz w zakładce
MSZE I NABOŻEŃSTWA

Intencje mszalne na najbliższy tydzień znajdziesz natomiast w zakładce
INTENCJE MSZALNE
Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii przeżywają dzieci z klas III Szkoły Podstawowej.

Termin uroczystości jest stały i odbywa się zawsze w II niedzielę maja.

Dokumenty potrzebne do I Komunii Św.:
✓ metryka chrztu (jeśli dziecko było ochrzczone w innej parafii niż ta, w której przystępuje do I Komunii Świętej)
Dane kontaktowe

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Ducha Świętego

Właściwym miejscem przyjmowania Sakramentów jest Parafia miejsca zamieszkania, a nie jakikolwiek związek ze szkołą czy miejscem zameldowania!
    Do góry Skip to content