Duszpasterze

Poznaj naszych kapłanów

Duszpasterze w Parafii
pw. Ducha Świętego w Poniatowej

Proboszczowie

Ksiądz Kanonik dr Piotr Krzysztof Petryk proboszcz Parafia Poniatowa duszpasterze
Urodzony 20.06.1961 r. w Zamościu, wyświęcony na kapłana 21.12.1985 r. Doktor teologii, kanonik honorowy Kapituły Lubelskiej od 1997 roku.

Pełnił funkcję wikariusza w parafii Bełżyce w latach 1985-1988. W latach 1988-1992 duszpasterz studentów Politechniki Lubelskiej przy kościele Matki Bożej Zwycięskiej i przy parafii Przemienienia Pańskiego w Lublinie. W latach 1992-2000 posługiwał jako ojciec duchowny w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie. W latach 1992-2010 prowadził zajęcia z liturgiki dla studentów KUL i w Seminarium Duchownym w Lublinie. Proboszcz Parafii w Jawidzu i Tomaszowicach w latach 2000-2010.

Od czerwca 2010 proboszcz parafii Ducha Świętego w Poniatowej. W latach 2005-2010 dziekan dekanatu konopnickiego. Obecnie dziekan dekanatu opolskiego.
Ksiądz Kanonik Józef Brzozowski proboszcz Parafia Poniatowa duszpasterze
Ksiądz kanonik Józef Brzozowski urodził się 13.08.1940 r. w parafii Wąwolnica. Święcenia kapłańskie otrzymał 31.05.1964 roku.

Był wikarym w Komorowie, Michowie i Świdniku. W 1981 r. został proboszczem w Piotrawinie. 22.01.1989 r. otrzymał nominację na proboszcza parafii w Poniatowej. W latach 1998-2003 był dziekanem dekanatu opolskiego. Jest kanonikiem honorowym Kapituły Zamojskiej oraz Kapituły Lubelskiej.

Ksiądz proboszcz Józef Brzozowski kontynuował i dokończył wielkie dzieło ks. Józefa Kozłowicza budowania kościoła materialnego oraz tworzył i umacniał kościół duchowy. Przeszedł na emeryturę w 2010 roku i zamieszkał przy parafii jako senior.
Ksiądz Józef Kozłowicz proboszcz Parafia Poniatowa duszpasterze
Ks. Józef Kozłowicz urodził się 26.01.1931 r. w Zdziłowicach. Po ukończeniu liceum w Janowie Lubelskim wstąpił do Seminarium Duchownego w Lublinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 22.12.1956 roku.

Pracował jako wikary w lubelskiej parafii św. Mikołaja i w Wojsławicach. Przez 10 lat był administratorem w Łosińcu, gdzie zbudował kaplicę dojazdową w Ulowie. Do Kraczewic przybył w 1978 r. z misją zbudowania kościoła w Poniatowej. Początkowo łączył pracę w dwu parafiach, macierzystej i powstającej, a z chwilą erygowania parafii w Poniatowej został jej pierwszym proboszczem.

Był człowiekiem niestrudzonego czynu i wielkiego poświęcenia, nawet kosztem własnego zdrowia. Budował kościół w warunkach ogromnych trudności biurokratycznych i braku wszelkich materiałów budowlanych. Zjednywał sobie ludzi swoją życzliwością, sam będąc dobrym człowiekiem umiał wydobywać dobro z innych. Był pełen wiary i entuzjazmu, który udzielał się parafianom. Budowa kościoła postępowała, mimo trudności, sprawnie, niestety ksiądz proboszcz coraz częściej podupadał na zdrowiu. Z przerwami na pobyty w szpitalach i sanatoriach kontynuował swoje dzieło, lecz nie zdążył doprowadzić go do końca. Zmarł 18.12.1988 r. w poniatowskim szpitalu. Odszedł do Pana jako człowiek wielkiego serca, wiary i czynu.

Współtwórca historii naszego miasta, budowniczy kościoła, pierwszy proboszcz spoczywa na miejscowym cmentarzu.

Wikariusze

Ksiądz Michał Guz Parafia Poniatowa duszpasterze kapłani
Urodzony 01.05.1986 r. w Lublinie, a wyświęcony na kapłana 07.06.2014 roku.

Magister teologii, katecheta w Zespole Szkół w Poniatowej, Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza, Dekanalny duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza, Pasterz Wspólnoty Betania (Odnowa w Duchu Świętym), a także Kapelan w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej.

Wolne chwile poświęca na swoje zainteresowania, którymi są: WIARA, dobra książka, sport oraz lotnictwo w każdej postaci.
Ksiądz Hubert Suszek Parafia Poniatowa duszpasterze kapłani
Urodzony 9.06.1978 r. w Lublinie, a wyświęcony na kapłana 29.05.2021 roku.

Opiekun duchowy Grupy Modlitwy Ojca Pio, Mężczyzn św. Józefa, Scholii Parafialnej, a także kapelan Powiatowych Straży Pożarnych.

W wolnych chwilach rozwija swoje zainteresowania, do których należy zaliczyć przede wszystkim historię oraz turystykę krajoznawczą.
Ksiądz Łukasz Protasiewicz Parafia Poniatowa duszpasterze kapłani zmiany personalne w Parafii Poniatowa
Urodzony 06.12.1993 r. w Lublinie, a wyświęcony na kapłana 26.05.2018 roku.

Magister teologii, katecheta w Zespole Szkół w Poniatowej, a także rejonowy duszpasterz młodzieży (dekanat opolski). Zaangażowany w duszpasterstwo dzieci i młodzieży w parafii, jest duszpasterzem Ruchu Światło–Życie oraz wspólnoty ŚDM – Młodzi z Ducha.

Od 2022 roku jest studentem KUL na kierunku prawo kanoniczne.

Jego główne zainteresowania to: rower, kultura meksykańska, podróże małe i duże, zwłaszcza autostopem.

Ks. Ryszard Zalewa

Lata posługi: 2019–2021

Ks. Wiesław Szachun

Lata posługi: 2018–2019

Ks. Piotr Siwko

Lata posługi: 2017–2018

Ks. Grzegorz Kruk

Lata posługi: 2015–2017

Ks. Artur Potrapeluk

Lata posługi: 2013–2018

Ks. Konrad Koczan

Lata posługi: 2013–2018

Ks. Robert Mielnik

Rok posługi: 2012

Ks. Zbigniew Gasperski

Lata posługi: 2012–2013

Ks. Łukasz Głaz

Lata posługi: 2011–2015

Ks. Paweł Jakubczak

Lata posługi: 2009–2012

Ks. Paweł Matusik

Lata posługi: 2005–2012

Ks. Krzysztof Piskorski

Lata posługi: 2004–2009

Ks. Tomasz Samolej

Lata posługi: 2002–2004

Ks. Mirosław Kawczyński

Lata posługi: 2001–2011

Ks. Marcin Szymańczuk

Lata posługi: 2001–2002

Ks. Sławomir Sura

Lata posługi: 1999–2001

Ks. Mirosław Piątek

Lata posługi: 1998–2005

Ks. Leszek Aftyka

Lata posługi: 1997–1999

Ks. Marek Romański

Lata posługi: 1996–2001

Ks. Jan Miczyński

Lata posługi: 1996–1998

Ks. Jerzy Ćwik

Rok posługi: 1995

Ks. Adam Sobieszek

Lata posługi: 1995–1997

Ks. Leszek Żelazny

Lata posługi: 1994–1996

Ks. Marek Sapryga

Lata posługi: 1994–1996

Ks. Piotr Pasterczyk

Lata posługi: 1993–1995

Ks. Wiesław Nowicki

Lata posługi: 1992–1994

Ks. Stanisław Dworniczak

Lata posługi: 1990–1992

Ks. Krzysztof Kozak

Lata posługi: 1987–1994

Ks. Krzysztof Szcześniak

Lata posługi: 1987–1993

Ks. Jan Janikowski

Lata posługi: 1986–1987

Ks. Władysław Dobrowolski

Lata posługi: 1985–1986

Ks. Leszek Adamowicz

Lata posługi: 1985–1987

Cytaty – myśli – aforyzmy

„Niech wszyscy szanują diakonów jak [samego] Jezusa Chrystusa, a także biskupa, który jest obrazem Ojca, i prezbiterów jako Radę Boga i zgromadzenie Apostołów; bez nich nie można mówić o Kościele.”

Św. Ignacy Antiocheński
Epistula ad Trallianos, 3,1

Do góry Skip to content