Chrzest

Sakramenty święte

Chrzest w Parafii
pw. Ducha Świętego w Poniatowej

Aby ochrzcić dziecko, należy:

Przy zapisie należy przedstawić kapłanowi:

Jeśli dziecko urodziło się poza Polską, konieczne jest, aby przedłożyć kapłanowi oryginalny dokument – tłumaczenie pod przysięgą tamtejszego aktu urodzenia (można zostawić jego kopię), a także zostawić w kancelarii wyrobiony w Polsce w USC odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.

Najlepiej posiadać dowody osobiste obojga Rodziców, ale dodatkowo należy znać nazwisko panieńskie matki Rodziców dziecka, gdyż nie figuruje ono w dowodzie osobistym.

W przypadku Rodziców Chrzestnych z innej parafii, koniecznie muszą oni przedstawić od swojego księdza duszpasterza zaświadczenie stwierdzające, że mogą być Rodzicami Chrzestnymi.

Rodzice Chrzestni z naszej Parafii składają natomiast oświadczenie w Kancelarii parafialnej, że spełniają wymagania, które stawia przed Nimi wspólnota Kościoła.
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego

„Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Pana jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza.”

KKK 1277

Kościół stawia przed Rodzicami Chrzestnymi następujące wymagania (kan. 874):

Chrztu podczas Mszy Świętej udzielamy:

o godz. 10:30

w II i IV niedziele miesiąca

o godz. 12:00

w okresie wakacyjnym

Wymagania kanoniczne jasno wskazują, że należy zerwać z praktyką wybierania na chrzestnych ludzi przypadkowych lub przygodnych, zwłaszcza kierując się względami towarzyskimi, świeckimi bądź materialnymi. Nie należy duchowo krzywdzić dzieci, prosząc na chrzestnych ludzi niewierzących, obojętnych religijnie, czy niepraktykujących. Chrzestni mają bowiem w czasie liturgii i w życiu codziennym otwarcie i prawdziwie wyznawać wiarę oraz odpowiedzialnie zatroszczyć się o wychowanie religijne chrześniaka. Kościół przypomina, że nie można dopuszczać do pełnienia tego urzędu osób żyjących bez ślubu kościelnego, w związkach niesakramentalnych lub np. młodzieży lekceważącej i zaniedbującej obowiązek katechizacji.

Rodzice powinni się odpowiedzialnie zatroszczyć o chrzest dla swoich dzieci. Nieuzasadnione odkładanie chrztu może pozbawić człowieka pełni łaski, zjednoczenia z Bogiem, a w konsekwencji daru zbawienia. Chrystus bowiem ustanowił ten sakrament, aby on stanowił niejako bramę przez którą człowiek wchodzi w tajemnice Bożej mocy i wiecznego życia. Dla rodziny przez długi czas nowo ochrzczony jest najprawdziwszą świątynią, w której mieszka Bóg. Taki stan zobowiązuje rodzinę i wszystkich mieszkańców do autentycznego życia chrześcijańskiego i najgodniejszych postaw, a w konsekwencji do dziękczynienia za odradzającą moc Jezusa Zbawiciela.

Chrzestni i rodzice są zobowiązani do katechezy poprzedzającej sakrament.

Konferencje przedchrzcielne 2023/2024 odbywają się w poniższych terminach:
Dane kontaktowe

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Ducha Świętego

Właściwym miejscem przyjmowania Sakramentów jest Parafia miejsca zamieszkania, a nie jakikolwiek związek ze szkołą czy miejscem zameldowania!
    Do góry Skip to content