Małżeństwo

Sakramenty święte

Małżeństwo w Parafii
pw. Ducha Świętego w Poniatowej

W Katechizmie Kościoła Katolickiego pod numerem 1601 możemy przeczytać następujące słowa: „Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.”

Wymagania dotyczące narzeczonych:

Przeprowadzane są rozmowy kanoniczno-duszpasterskie z narzeczonymi, przy czym potrzebne są:
 • dowody osobiste,
 • Metryki Chrztu z adnotacją o bierzmowaniu i innych sakramentach nie starsze niż 6 miesięcy, licząc od daty planowanego ślubu,
 • zaświadczenia z USC o braku przeszkód cywilnych, które są ważne 6 miesięcy od momentu sporządzenia (jeżeli jest to ślub ze skutkami cywilnymi, tzw. konkordatowy),
 • nauki przedmałżeńskie (w naszej parafii nauki przedmałżeńskie prowadzone są w Wielkim Poście),
 • spotkania indywidualne w Poradni Rodzinnej, gdzie omawiane są tematy dotyczące odpowiedzialności za wzajemną miłość i przekazywanie życia, szkodliwości i niedopuszczalności antykoncepcji, środków poronnych, sztucznych zapłodnień oraz znaczenia metod naturalnego rozpoznawania płodności (wg opracowanego przez AODR programu),
 • narzeczeni przystępują przynajmniej dwukrotnie do Sakramentu Pokuty i Pojednania (na początku przygotowań oraz w tygodniu przed ślubem).
W tygodniu przed ślubem narzeczeni zgłaszają się do kancelarii, najpóźniej w czwartek, w celu:
 • sporządzenia aktu małżeństwa (potrzebne są dane świadków ślubu),
 • dostarczenia Indeksów z Nauk Przedmałżeńskich,
 • uzupełnienia wszelkich dokumentów, dokonania ewentualnych ustaleń dotyczących czytań podczas Mszy św., wystroju itp.
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego

„Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego.”

KKK 1661

Zapowiedzi przedślubne

Zapowiedzi przedślubne są publicznym ogłoszeniem zamiaru zawarcia związku małżeńskiego wobec miejscowej wspólnoty parafialnej. Konferencja Episkopatu Polski, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, postanowiła w roku 1986, że każde zamierzone małżeństwo musi być podane do publicznej zapowiedzi nawet wówczas, gdy duszpasterz jest moralnie przekonany o stanie wolnym narzeczonych.

Zapowiedzi mają być głoszone w parafiach stałego i tymczasowego miejsca zamieszkania każdej ze stron. Wygłasza się dwie zapowiedzi. Gdyby narzeczeni w ciągu sześciu miesięcy od daty wygłoszenia zapowiedzi nie zawarli związku małżeńskiego, należałoby je powtórzyć przy ponownym przygotowywaniu się do tego sakramentu.

Jedna ze stron (jeśli jest z innej parafii) ma dostarczyć do kancelarii parafialnej, gdzie ma być ślub, zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi.

Kamerzysta i filmowanie ślubu

Kamerzysta i filmowanie ślubu: Podczas ślubu zgodę na filmowanie może uzyskać tylko jeden kamerzysta, który posiada ukończony Kurs liturgiczny dla fotografów i operatorów kamer wideo zgodny ze wskazaniami Konferencji Episkopatu Polski. Prosimy, aby kamerzysta przed Mszą Świętą okazał w zakrystii odpowiednie uprawnienia. Z reguły prosimy, aby nie nagrywano homilii.

Obrączki przed mszą św. zostawiamy w zakrystii. Przed rozpoczęciem Mszy św. narzeczeni wraz ze świadkami czekają na kapłana w przedsionku kościoła.

Po ślubie:

 • Nie zapomnijcie zamówić dziękczynnej Mszy św. z prośbą o błogosławieństwo w rocznicę Waszego ślubu.
 • Praktykujcie wspólną codzienną modlitwę. Pamiętajcie o Różańcu.
 • Postarajcie się zaraz po ślubie odprawić pierwsze piątki i pierwsze soboty miesiąca. Najlepiej razem.
 • Trzymajcie się zasady: żadnego dnia bez wspólnej modlitwy, żadnych niedziel i świąt bez Mszy św.
 • Praktykujcie comiesięczną spowiedź.
 • Nie zapomnijcie, że bez Boga nie można być szczęśliwym ani nie można dobrze wychować dzieci. W odkrywaniu Boga i życiu z Nim bardzo pomocne jest trwanie we wspólnocie parafialnej i w grupach działających przy parafii. Zachęcamy też do słuchania „Audycji dla małżonków” w Radiu Maryja (wtorki, godz. 21:30).
Dane kontaktowe

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Ducha Świętego

Właściwym miejscem przyjmowania Sakramentów jest Parafia miejsca zamieszkania, a nie jakikolwiek związek ze szkołą czy miejscem zameldowania!
  Do góry Skip to content