Betania

Wspólnoty w Parafii pw. Ducha Świętego w Poniatowej

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Betania”

Parafia Poniatowa Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Betania w Poniatowej zdjęcie grupowe
Betania jest miastem, w którym mieszkali przyjaciele Jezusa Chrystusa: rodzeństwo Marta, Maria i Łazarz. Pamiętamy jak Maria siedziała i słuchała nauki Jezusa, a Marta usługiwała Jezusowi. Pamiętamy jak innym razem Jezus wskrzesił Łazarza z martwych.

Podobnie dzieje się w naszej „Betanii” – Wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym przy naszej parafii. Dzieją się tutaj różne rzeczy: jest nauczanie, czyli ewangelizacja, jest posługiwanie bliźnim, jest też uzdrawianie mocą Ducha Świętego.

„Betania” gromadzi ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i często sens życia. Osoby te tworzą grupki dzielenia, liczące po ok. 8 członków. Wspólnota gromadzi się co tydzień na spotkaniach modlitewnych, których głównym elementem jest głośna, żywa modlitwa. Mają one najczęściej strukturę otwartą, lecz pewne elementy spotkań powtarzają się: zaproszenie Ducha Świętego do prowadzenia spotkania, uwielbienie Boga (ten rodzaj modlitwy przeważa), dzielenie się Słowem Bożym w grupkach, nauczanie, osobiste świadectwo życia niektórych uczestników spotkania.

Opiekunem wspólnoty jest ks. Michał Guz.

W naszej wspólnocie działają różne diakonie, czyli grupki ludzi posługujących w konkretnych dziedzinach życia parafialnego:

Diakonia modlitwy wstawienniczej zrzesza osoby odpowiedzialne za modlitwę wstawienniczą, które posługują podczas modlitwy o uzdrowienie (każdy trzeci czwartek miesiąca godz. 18.00).

Diakonia muzyczna odpowiada za oprawę spotkań modlitewnych oraz Mszy świętych.

Diakonia nauczania, jak sama nazwa wskazuje, odpowiada za formację i nauczanie całej grupy.

Diakonia orędownicza nieustannie modli się w intencjach dzieł podejmowanych przez wspólnotę oraz w intencjach indywidualnych przekazywanych od różnych potrzebujących osób. Intencje można przekazywać do koszyczków na kartkach podczas modlitwy o uzdrowienie, można je również przekazywać osobiście każdej osobie z naszej grupy – każda intencja będzie omodlona.

Jesteśmy przekonani, że źródłem wszelkiego dobra w nas i naszej wspólnocie jest główny jej Założyciel Duch Święty, któremu poddajemy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Jego dzieła.

2014

rok założenia Wspólnoty „Betania”

44

członków Wspólnoty „Betania”

>400

spotkań Wspólnoty „Betania” w naszej parafii

Aby zostać członkiem wspólnoty potrzeba jedynie wejść na drogę formacji, która prowadzi do pogłębionej relacji z Jezusem. Jak to zrobić?

Zapraszamy! Przyjdź do nas!

Spotykamy się regularnie w każdy piątek po Mszy Świętej o godz. 18:00 w kaplicy parafialnej. Każdy bez wyjątku będzie mile widziany!

Codzienne ofiarowanie się Duchowi Świętemu

Boże, Duchu Święty,
słodka miłości Ojca i Syna.
Aby całkowicie należeć do Ciebie,
oddaję Ci teraz i na zawsze:
moje serce, moje ciało i duszę,
moje siły i zdolności,
moje cierpienia i radości,
moje życie i śmierć.
Oddaję Ci też wszystkich,
którzy są mi drodzy i wszystko,
czym jestem i co posiadam,
abyś ty sam mógł tym rozporządzać
i panować nade mną swoją miłością,
teraz i w wieczności. Amen.

św. Arnold Janssen SVD
Do góry Skip to content