Spowiedź

Sakramenty święte

Spowiedź w Parafii
pw. Ducha Świętego w Poniatowej

Obrzęd sakramentu pokuty i pojednania

Jezus powiedział do apostołów: „Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 23).

Grzech osłabia lub całkowicie zrywa naszą więź z Bogiem i z Kościołem. Sakrament pokuty i pojednania jest sposobem odnowienia tej więzi. Jest to możliwe dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, który na krzyżu zgładził nasze grzechy. Jest to akt marnotrawnego syna, który wraca do Ojca i zostaje przez niego powitany pocałunkiem pokoju; akt lojalności i odwagi; akt zawierzenia siebie samego miłosierdziu, które przebacza.

Zrozumiałe jest więc, dlaczego wyznanie grzechów winno być zwyczajnie indywidualne, a nie zbiorowe – tak jak grzech jest faktem głęboko osobistym. Równocześnie jednak to wyznanie wyrywa niejako grzech z tajników serca, a zatem z czysto prywatnego kręgu jednostki, uwydatniając również jego charakter społeczny, gdyż poprzez szafarza Pokuty sama Wspólnota kościelna, zraniona przez grzech, przyjmuje na nowo skruszonego grzesznika, który otrzymał przebaczenie (Jan Paweł II, Reconciliatio et paenitentia, 31).

Warunki dobrej spowiedzi:

Warto przypomnieć warunki dobrej spowiedzi, które powinny stanowić drogowskaz podczas przystąpienia do tego sakramentu:

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego

„Sakrament pokuty jedna nas z Kościołem. Grzech narusza lub zrywa wspólnotę braterską. Sakrament pokuty naprawia ją lub przywraca. W tym sensie nie tylko leczy on powracającego do komunii kościelnej, lecz także ożywia życie Kościoła, który cierpiał z powodu grzechów jednego ze swych członków.”

KKK 1469

Ten, kto grzeszy, rani cześć i miłość Boga, a także własną godność człowieka powołanego do synostwa Bożego oraz narusza duchowe dobro Kościoła, którego każdy chrześcijanin powinien być żywym kamieniem.

W świetle wiary nie ma większego zła niż grzech i nic innego nie powoduje gorszych skutków dla samych grzeszników, dla Kościoła i dla całego świata.

Powrót do komunii z Bogiem, która została utracona przez grzech, rodzi się z łaski Boga pełnego miłosierdzia i troszczącego się o zbawienie ludzi. Trzeba prosić o ten cenny dar dla siebie i dla innych.

Droga powrotu do Boga, nazywana nawróceniem i żalem, zakłada ból i odwrócenie się od popełnionych grzechów oraz mocne postanowienie niegrzeszenia w przyszłości. Nawrócenie dotyczy więc przeszłości i przyszłości. Źródłem nawrócenia jest nadzieja na miłosierdzie Boże.

(Katechizm Kościoła Katolickiego, 1487-1490)

Okazja do spowiedzi w naszym kościele w dni powszednie 15 minut przed każdą Mszą Świętą, w niedziele i święta podczas Mszy Świętej, a w I piątki miesiąca od godz. 16:00.
Dane kontaktowe

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Ducha Świętego

Właściwym miejscem przyjmowania Sakramentów jest Parafia miejsca zamieszkania, a nie jakikolwiek związek ze szkołą czy miejscem zameldowania!
    Do góry Skip to content