Historia Parafii

Historia Parafia Ducha Świętego w Poniatowej kościół Poniatowa budowa kościoła
Dzieje naszej Parafii

Historia Parafii pw.
Ducha Świętego w Poniatowej

Historia parafii w Poniatowej związana jest integralnie z rozwojem miasta wokół fabryki EDA. W założeniu władz komunistycznych miało to być miasto pozbawione kościoła. Dzięki wielokrotnym petycjom, które były pisane przez mieszkańców Poniatowej do władz w Warszawie (m.in. do premiera Piotra Jaroszewicza) uzyskano pozwolenia na budowę 24 listopada 1979 roku.

Pierwszym budowniczym kościoła został ks. Józef Kozłowicz, proboszcz parafii w Kraczewicach, jako że Poniatowa należała do parafii Kraczewice. W 1980 roku zbudowano drewniany barak, pełniący funkcję tymczasowej kaplicy. Prace budowlane postępowały w szybkim tempie, dzięki zaangażowaniu całej społeczności parafii.

Zespół sakralno-użytkowy został zaprojektowany przez architekta Romana Orlewskiego. Składa się z połączonych obiektów kościoła, szkoły katechetycznej i plebanii. Kościół ma kształt zbliżony do koła o promieniach 14-16 m, a powierzchnia wynosi około 800 m2. Do jego bryły dobudowana jest wieża, która z umieszczonym na niej krzyżem posiada 42 metrów wysokości. Wnętrze podzielone jest na nawę główną i kaplicę. Kościół główny i kaplicę łączy witraż, zawierający krzyż i symbol Ducha Świętego.

Parafia formalnie została erygowana przez biskupa lubelskiego Bolesława Pylaka 10 lutego 1986 roku. Proboszczem został mianowany Ksiądz kanonik Józef Kozłowicz, który razem z wikariuszami zamieszkał w Poniatowej. Od tego czasu są prowadzone również księgi parafialne. Nagła śmierć ks. Kozłowicza (18 XII 1988 r.) przerwała pierwszy etap prac budowlanych. Dzięki jego wcześniejszym staraniom zakupiono marmur na posadzkę do kościoła.
powierzchni całkowitej
0
wysokości wieży (dzwonnicy)
0 m
witraży z wizerunkami świętych
0
miejsc w kościele dla wiernych
> 0
Dzieje naszej Parafii

Od upadku zakładu EDA
do współczesności

Kontynuatorem dzieła tworzenia parafii w Poniatowej był ks. kan. Józef Brzozowski, mianowany proboszczem 22 I 1989 r. Sytuacja ekonomiczna miasta z powodu upadku zakładu EDA była w stanie krytycznym, co nie pozwoliło na szybkie dokończenie budowy i wyposażenie kościoła. Konieczne były oszczędne inwestycje, rozkładanie planów na lata. Dzięki ofiarności parafian ks. Józef Brzozowski wyposażył kościół w kolejne elementy, jakimi były: oświetlenie, nagłośnienie, ołtarz główny, elektroniczne organy, konfesjonały i ławki. Na ścianach zostały umieszczone mozaiki przedstawiające Drogę Krzyżową, Ostatnią Wieczerzę, Modlitwę w Ogrójcu oraz Zmartwychwstanie.

Artystycznym zamysłem księdza proboszcza jest koncepcja witraży. W ołtarzu głównym znajduje się wyobrażenie Ducha Świętego, Patrona parafii, zaś nad wejściem zesłanie Ducha Świętego na Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku. Jest to wotum wdzięczności za nawiedzenie parafii przez kopię obrazu jasnogórskiego, które miało miejsce 10 IX 2006 r. Witraże w oknach przedstawiają świętych i błogosławionych polskich: Wojciecha, Stanisława, Jadwigę, Faustynę, Brata Alberta, Jana Pawła II, ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, ks. Jerzego Popiełuszkę, Maksymiliana, Karolinę Kózkównę. Projektantem i wykonawcą jest artysta plastyk Marek Piątkowski z Lublina.

Otoczenie kościoła to: stacje Drogi Krzyżowej pod antresolą, grota Matki Bożej z Lourdes, posąg Ojca Świętego Jana Pawła II, postać Jezusa Miłosiernego z brązu, a także krzyż upamiętniający poświęcenie placu pod budowę kościoła. Na ścianie przy wejściu do kościoła umieszczona jest tablica upamiętniająca 35. rocznicę powstania parafii oraz 1050. rocznicę chrztu naszej Ojczyzny. Tę ostatnią wykonał znany artysta – rzeźbiarz Witold Marcewicz.

Historia Parafia Ducha Świętego w Poniatowej kościół Poniatowa wnętrze kościoła msza święta
Historia Parafia Ducha Świętego w Poniatowej kościół Poniatowa obchody 30-lecia Parafii schola parafialna
Dzieje naszej Parafii

Duchowy rozwój Parafii
Ducha Świętego w Poniatowej

Budowa i wystrój kościoła zostały zwieńczone konsekracją świątyni, dokonaną 20 V 2002 r. przez arcybiskupa Józefa Życińskiego. Od 2010 roku proboszczem parafii jest Ksiądz dr Piotr Petryk. Ksiądz senior Józef Brzozowski odszedł na emeryturę i zamieszkał w budynku plebanii w Poniatowej. Wokół naszego kościoła znajduje się także teren zielony, o który z wielką troską dba Pani Grażyna Boryca.

Wyrazem rozwoju duchowego parafii jest powstawanie kolejnych wspólnot, pogłębiających formację chrześcijańską. Obecnie w parafii istnieją następujące wspólnoty: Liturgiczna Służba Ołtarza, Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Betania, Akcja Katolicka, Neokatechumenat, Wspólnota młodzieżowa Młodzi z Ducha, Ruch Światło-Życie, Grupa modlitwy Ojca Pio, Mężczyźni świętego Józefa, Grupa fatimska oraz Schola dziecięca. Przy parafii zbiera się także niosąca pomoc osobom uzależnionym grupa AA.

Terytorialnie Parafia pw. Ducha Świętego w Poniatowej obejmuje miasto Poniatowa oraz miejscowość Plizin.

Dzieje naszej Parafii

Wypisy z Kroniki Parafialnej

 • 1971

  Delegacja mieszkańców Poniatowej złożyła w rządzie petycję z prośbą o pozwolenie na budowę kościoła, podpisaną przez 3021 osób.

 • 1979

  Pozwolenie na budowę kościoła w Poniatowej.

 • 1980

  Zakup placu, uzbrojenie terenu, budowa tymczasowej kaplicy i ołtarza polowego.

 • 26 X 1980

  Poświęcenie placu i krzyża przez Biskupa Bolesława Pylaka, pierwsza Msza święta, rozpoczęcie posługi ministranckiej.

 • 1981

  Rozpoczęcie budowy, fundamenty, zbrojenie, kościół dolny.

 • 18 X 1981

  Wmurowanie kamienia węgielnego.

 • 1983

  Początek lekcji religii w Poniatowej, prowadzonych w salach katechetycznych przy parafii.

 • 1985

  Oddanie do użytku kościoła dolnego, górny kościół przykryty dachem, poświęcenie trzech dzwonów.

 • 10 II 1986

  Erygowanie parafii dekretem Biskupa Lubelskiego Bolesława Pylaka z dnia 10 lutego.

 • 1987

  Poświęcenie cmentarza komunalnego w Poniatowej.

 • 18 XII 1988

  Śmierć Księdza Proboszcza Józefa Kozłowicza.

 • 22 I 1989

  Mianowanie proboszczem Księdza Józefa Brzozowskiego.

 • 1990

  Otwarcie księgarni i biblioteki parafialnej.

 • 1992

  Wykonanie mozaik i Drogi Krzyżowej.

 • 1994

  Powstanie Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Marana Tha”.

 • 1995

  Powstanie prezydium parafialnego Legionu Maryi, ustawienie figury Matki Bożej Fatimskiej.

 • 1996

  Święcenia kapłańskie w kościele w Poniatowej trzech diakonów z naszej parafii: Piotr Siekierka, Robert Śliż, Mariusz Nowaczek.

 • 1998

  Wyposażenie kościoła w ławki z oparciami.

 • 1999

  Misje Jubileuszowe przed rokiem 2000, powstanie parafialnego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

 • 2000

  Powstanie Oddziału Parafialnego Akcji Katolickiej, zakup nowych organów, wydanie płyty przez wspólnotę „Marana Tha”.

 • 2001

  Pierwsza Droga Krzyżowa ulicami miasta zorganizowana przez Akcję Katolicką.

 • 20 V 2002

  Konsekracja kościoła dokonana przez Arcybiskupa Józefa Życińskiego.

 • 11–12 IX 2005

  Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

 • 2006

  Ustawienie posągu Jezusa Miłosiernego, rozpoczęcie wstawiania witraży w oknach kościoła.

 • 23 IX 2007

  Poświęcenie witraża nad wejściem głównym przez Arcybiskupa Stanisława Wielgusa.

 • VI 2010

  Zakończenie posługi Księdza Proboszcza Józefa Brzozowskiego.

 • VII 2010

  Rozpoczęcie posługi przez Księdza Proboszcza Piotra Petryka.

Do góry Skip to content